FTTH

Termin FTTx oznacza grupę rozwiązań sieciowych zapewniających doprowadzenie światłowodu do określonego obiektu, które realizowane mogą być przy użyciu rożnych technologii oraz w różnych rodzajach architektury. Podstawowy schemat podziału sieci FTTx bazuje na lokalizacji zakończenia optycznego. W zależności od miejsca doprowadzenia włókna światłowodowego, sieci FTTx możemy podzielić m.in. na:

 • Światłowód do  krawężnika – FTTC.
 • Światłowód do budynku – FTTB.
 • Światłowód do domu – FTTH.

FTTH jest to ostateczne rozwiązanie dostępu sieciowego, zapewniającego pełną szerokość pasma światłowodu dla każdego użytkownika. W rezultacie jest to rozwiązanie najbardziej elastyczne ze względu na szerokie pasmo transmisyjne, dostarczające w zasadzie abonentowi nieograniczony zakres usług, dotychczas niedostępnych po innych mediach.

W Polsce budowane  są coraz powszechniej sieci dostępowe w oparciu o światłowody zarówno dla  budynków wielokondygnacyjnych (OptiHome MDU) jak i dla budynków jednorodzinnych (OptiHome SDU).

Technologie budowy sieci dostępowych

Net4F realizuje sieci dostępowe w następujących technologiach:

 • Mikrokanalizacji, w tym m.in.:
  • Uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji, rurociągów)
  • Budowa nowej kanalizacji
  • W przypadku braku zgody na budowę sieci w technologii podwieszanej
 • Kanalizacji tradycyjnej
 • Sieci podwieszanych
  • W obszarach mało zurbanizowanych
  • W obszarach podmiejskich
  • W obszarach wiejskich

W zależności od założeń projektowych sieci FTTH budujemy w dwóch rodzajach architektury:

 • P2P – sieć punkt punkt (ang. Point to Point)
 • P2MP– sieć punkt-wielopunkt (ang. Point to Multipoint), zwana też często PON ( ang. Passive Optical Network)

Sieć P2P polega na przyłączeniu abonenta do centrali parą włókien dla transmisji dwukierunkowej, dzięki temu możliwe jest zbudowanie  toru transmisyjnego, który zapewnia  nielimitowane pasmo, zależne wyłącznie od urządzeń nadawczo-odbiorczych. Natomiast pasywna architektura P2MP – polega na doprowadzeniu włókna światłowodowego  z centrali do punktu dostępowego w osiedlu, gdzie następnie jest współdzielone między wielu użytkowników.

Oferta Net4F

W ramach świadczonych usług firma Net4F oferuje:

 • Zaprojektowanie sieci FTTH, uwzględniające możliwości terenowe i budżetowe inwestora.
 • Kompleksową budowę sieci dostępowych FTTH w różnych rodzajach technologii
  i architektury.
 • Pomiary i pełną diagnostykę sieci FTTH.