Sieci podwieszane

Linie światłowodowe, oprócz samego medium transmisyjnego wymagają wytyczenia, a także wybudowania drogi kablowej stanowiącej konstrukcyjne miejsce instalacji kabla. Trakty światłowodowe w swoim przebiegu przechodzą przez różnorodne środowiska takie jak: tereny leśne, drogi, cieki wodne, a również zurbanizowane przestrzenie miejskie lub przemysłowe. Dlatego też, największą trudnością podczas budowy sieci światłowodowej, nie jest sama instalacja kabla, ale  budowa drogi kablowej ziemnej.

Problemy związane ze zaprojektowaniem jak i budową rurociągów doziemnych, a tym samym zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych czasami rozwiązuje instalacja sieci napowietrznych.

Technologia polega na budowie sieci optycznych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury energetycznej energetycznej – słupowej  sieci średniego i niskiego napięcia, oświetleniowej – latarnie miejskie lub telekomunikacyjnej.

W zależności od metody zawieszania kabla światłowodowego na podbudowie słupowej sieci energetycznej wykorzystywane są odpowiednie technologie. Dla każdej z nich opracowano specjalistyczny rodzaj kabla, jak również metodę jego instalacji, jak i dostosowany do rodzaju kabla, osprzęt kablowy , jak również metodę jego instalacji.

Firma Net4F wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oferuje kompleksową budowę sieci napowietrznych.

Co zyskasz, gdy wybierzesz sieci podwieszane?

  • Szybkość instalacji
  • Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury- oszczędność czasu i pieniędzy
  • Możliwość dotarcia do każdego klienta
  • Prostota utrzymania sieci
  • Redukcja nakładów
  • Łatwość rozbudowy