Mikrokanalizacja

Potrzeba rozbudowy tras o kolejne włókna światłowodowe, jak też konieczność budowy optycznych przyłączy końcowych do indywidualnych odbiorców sprawia, że infrastruktura dynamicznie się zmienia i rozrasta. Niestety często  potrzeby rozwoju sieci są hamowane poprzez brak wolnego miejsca w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, a koszty rozbudowy oraz niezbędny czas na pełny proces budowlany  nie pozwalają spełnić założeń biznesowych dla nowych inwestycji.

Optymalnym rozwiązaniem jest mikrokanalizacja światłowodowa, która pozwala zarówno wykorzystać istniejące trasy (np. poprzez ich dopełnienie), jak również zbudować sieć doziemną która będzie elastyczną na przyszłe potrzeby zarówno w sieci szkieletowej jak i dostępowej  do pojedynczych abonentów.

System mikrokanalizacji światłowodowej bazuje na zastosowaniu zminiaturyzowanych rur osłonowych
(tzw. mikrorurek) pojedynczych jak i połączonych w pakiety oraz  dostosowanych do nich kabli światłowodowych (mikrokabli) o średnicy zmniejszonej w stosunku do typowych, stosowanych dotychczas kabli liniowych.

Oferta Net4F

Firma Net4F w ramach budowy sieci telekomunikacyjnych w technologii mikrokanalizacji oferuje:

 • Wdmuchiwnie mikrorurek do istniejącej kanalizacji lub rurociągów HDPE 40 i HDPE 32
 • Wdmuchiwanie mikrorurek do rurociągów z istniejącym kablem światłowodowym
 • Wdmuchiwanie mikrorurek pojedynczo lub w pakietach x3, x4, x5
 • Budowę mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi
 • Wykonywanie prób szczelności mikrokanalizacji
 • Wykonywanie próby drożności mikrokanalizacji
 • Wdmuchiwanie tradycyjnych kabli światłowodowych
 • Wdmuchiwanie mikrokabli w zakresie 4-8 mm

Posiadany sprzęt

 • Wdmuchiwarka Lancier Hydrocat
 • Wdmuchiwarka Lancier MiniCat
 • Kompresor Keaser M17A
 • Kompresor Keaser M122A
 • Złącze Y Lancier

Co zyskasz, gdy wybierzesz mikrokanalizację?

ELASTYCZNOŚĆ dzisiejszej infrastruktury poprzez:

 • Łatwość dołożenia kolejnych kabli w istniejących mikrorurkach
 • Proste wydzielenie pojedynczego mikrokabla z trasy
 • Uproszczenie zarządzania włóknami w mufie dzięki mniejszym profilom kabli

SKALOWALNOŚĆ na jutrzejsze potrzeby poprzez:

 • Możliwość wymiany kabli na większe profile (i większej liczbie włókien)
 • Możliwość instalacji kolejnych kabli „w miarę potrzeb” ( zamiast nadmiarowo stosować „od początku” jeden kabel 288J, możemy zapełniać kolejne mikrorurki – np. 4 mikrorurki uzupełnić z czasem mikrokablem 72 J każda)
 • Zapewnienie wielootworowej rezerwy pustych mikrorurek na nieprzewidziane potrzeby

SZYBKOŚĆ realizacji każdego projektu poprzez:

 • Skrócenie czasu realizacji inwestycji – nie ma potrzeby wykonywania wykopów, aby dołożyć kolejne etapy (rury)
 • Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń i zgód na realizację inwestycji
 • Natychmiastową reakcję na zapotrzebowanie klienta (fiber on demand)

BEZPIECZEŃSTWO poprzez:

 • Przemyślane dwudzielne elementy systemu służące do usunięcia powstałej awarii w sposób profesjonalny
  u przywracający funkcjonalność uszkodzonego odcinka
 • Akcesoria zabezpieczające mikrokabel na każdym odcinku, nawet tam gdzie nie biegnie w mikrorurce