Sieci wewnątrzbudynkowe

Dostrzegając konieczność przystosowania instalacji wewnątrzbudynkowych do wymagań współczesnych sieci telekomunikacyjnych i spodziewanego wzrostu ruchu, od 22 lutego 2013 wprowadzono nowe rozporządzenie, w którym znajduje się m.in. zapis o obowiązku wyposażenia nowych budynków wielorodzinnych w telekomunikacyjną instalację światłowodową.

Kilkupiętrowy budynek wielorodzinny wymaga wykonania instalacji pionowej z odgałęzieniami na poszczególnych kondygnacjach. Mimo niewielkiej rozległości, sieć wewnątrz budynku jest strukturą bardzo złożoną, a jej instalacja często napotyka na problemy związane z małą  ilością miejsca w pionach kablowych, trudnym dostępem, koniecznością wykonania prac instalacyjnych w ograniczonej przestrzeni.

Oferta Net4F

W ramach realizacji sieci wewnątrzbudynkowych firma Net4F oferuje:

  • Zaprojektowanie instalacji w optymalnej technice dla klienta (biorąc pod uwagę rodzaj zabudowy, ilość abonentów, budżet inwestycyjny)
  • Wykonanie instalacji w technice klasycznej z kablem wewnętrznym
  • Wykonanie instalacji w technice kabla łatwego dostępu
  • Wykonanie instalacji w technice mikrokanalizacji wewnątrzbudynkowej
  • Spawanie i niezbędne pomiary na każdym etapie wdrożenia