Projektowanie

Pierwszy i kluczowy etap realizacji inwestycji światłowodowych, to od niego zależy przyszła funkcjonalność i efektywność systemu i to on gwarantuje bezawaryjny i sprawny przebieg wdrożenia projektu.

Firma Net4F zapewnia swoim klientom przygotowanie kompleksowego planu, który uwzględnia wszystkie kluczowe etapy, indywidualne potrzeby klienta i jego potencjał – zarówno finansowy, jak i lokalizacyjny.

Jak przebiega proces opracowywania projektu?

  1. Wizja: opracowanie pomysłu, czyli określenie wstępnych założeń planowanej sieci światłowodowej.
    Wizja powinna zawierać wybór metodyki realizacji budowy. Najczęściej stosowane są „zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj na podstawie projektu”.
  2. Koncepcja: opis dostępnych na rynku rozwiązań spełniających założenia wstępne klienta i uwzględniających jego specjalne życzenia. Koncepcja określa ogólne warunki zarządzania i administrowania wybudowaną siecią. Przygotowanie techniczne wymaga dużej wiedzy ekonomicznej, technicznej oraz doświadczenia w prowadzeniu inwestycji i znajomości działania firm telekomunikacyjnych.
  3. Studium wykonalności: dokument wymagany jest w specyficznych przypadkach, możemy go także wykonać na specjalne życzenie klienta. Dokument zawiera pogłębioną analizę rynku, analizę ekonomiczną, techniczną oraz strategiczną. Wskazuje potencjalne szanse i zagrożenia, zawiera zestawienie kosztów i przychodów, a także odnosi się do właściwości produktu i jego walorów użytkowych.
  4. Program funkcjonalno-użytkowy: opracowywany zazwyczaj, gdy inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawiera przedmiar robót, czyli zestawienie rodzajów i ilości wszystkich podstawowych materiałów i usług niezbędnych do wykonania inwestycji, obejmuje także opis pozycji kosztorysowych.
  5. Dokumentacja: opracowanie projektu budowlano- wykonawczego, wiąże się z uzyskaniem map do celów projektowych, wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych, opracowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, uzyskanie aprobat technicznych oraz  prawomocnych decyzji od organów administracji państwowej.
  6. Kosztorys: opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego lub wykonawczego wg oczekiwań zamawiającego
    w programach kosztorysowych powszechnie stosowanych na rynku.

NET4F zatrudnia ekspertów ze znajomością metodyk PRINCE 2 i FIDIC, potwierdzonych certyfikatami, których wiedza gwarantuje kompleksowe usługi w zakresie planowania sieci światłowodowych i przygotowanie optymalnego projektu wdrożenia.

NET4F oferuje także swoim klientom pomoc w uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń oraz wykonanie koniecznych pomiarów geodezyjnych.