Komunikacja z akcjonariuszami

  •  30.09.2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.
  • 19.10.2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.
  • 03.11.2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy  do złożenia akcji w spółce.
  • 19.11.2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.
  • 04.12.2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.